FREE Trial 7 days – Value Bet

Windows aplikacija (Windows 8.1 & Windows 10) Besplatno za probu 7 dana. Ažuriranje aplikacije nije potrebno, tako da nakon kupovine za bagatelno malu cenu može da se koristi godinama za sve sportove koji imaju 3 moguća ishoda (1, X ili 2).. Naravno ovo nije AUTOSELEKT, ali ako dobro upišete podatke koji se traže, aplikacija VALUEBET …